TIN TỨC MỚI NHẤT

Loading...

09/10/2013

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA, BÊ TÔNG


Bê tông thông thường, xi măng PC40, độ sụt 2-4cm

1/ Định mức cấp phối cho 1m3 bêtông đá 0,5x1:
Vật liệu
ĐV
Mác bê tông
100
150
200
250
300
-Xi măng
kg
230
296
361
434
470
-Cát vàng
m3
0,514
0,488
0,464
0,426
0,427
-Đá 0,5x1
m3
0,902
0,888
0,874
0,860
0,860
-Nước sạch
lít
195
195
195
195
186

2/ Định mức cấp phối cho 1m3 bêtông đá 1x2 
(thường dùng trong việc đổ móng, cột, dầm, sàn):
Vật liệu
ĐV
Mác bê tông
100
150
200
250
300
-Xi măng
kg
218
281
342
405
439
-Cát vàng
m3
0,516
0,493
0,469
0,444
0,444
-Đá 1x2
m3
0,905
0,891
0,878
0,865
0,865
-Nước sạch
lít
185
185
185
185
174

3/ Định mức cấp phối cho 1m3 bêtông đá 2x4:
Vật liệu
ĐV
Mác bê tông
100
150
200
250
300
-Xi măng
kg
207
266
323
384
455
-Cát vàng
m3
0,516
0,496
0,471
0,452
0,414
-Đá 2x4
m3
0,906
0,891
0,882
0,864
0,851
-Nước sạch
lít
175
175
175
175
180

4/ Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bêtông đá 4x6
(thường dùng cho bê tông nền mác 100):
Vật liệu
ĐV
Mác bê tông
100
150
200
250
300
-Xi măng
kg
195
250
305
362
422
-Cát vàng
m3
0,516
0,499
0,477
0,457
0,431
-Đá 4x6
m3
0,909
0,895
0,884
0,870
0,858
-Nước sạch
lít
165
165
165
165
165

4 nhận xét:

  1. bê tông sông đà chuyên cung cấp bê tông tươi, bê tông thương phẩm http://betong.net.vn

    Trả lờiXóa
  2. cho e hỏi một chút là làm sao để biết mình sẽ sử dụng loại đá dăm nào (0.5x1; 1x2...) và độ sụt nào (2:4; 6:8...) là phù hợp cho phụ lục vữa mình lập? e đang làm dự toán đến phần này thì không biết làm sao để biết được.

    Trả lờiXóa
  3. cho e hỏi một chút là làm sao để biết mình sẽ sử dụng loại đá dăm nào (0.5x1; 1x2...) và độ sụt nào (2:4; 6:8...) là phù hợp cho phụ lục vữa mình lập? e đang làm dự toán đến phần này thì không biết làm sao để biết được.

    Trả lờiXóa

Tôi cám ơn bạn đã đóng góp! Tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn trong thời gian sớm nhất.